Hosanna Bukole lyrics by Daniel Lubams

 Hosanna Bukole lyrics by Daniel Lubams 


DANIEL LUBAMS 


Hossana Bukole 

(God my strength)


Alleluia Hosanna

 (Hallelujah Hosanna)


Hosanna Bukole

 (God my strength)


Alleluia Hosanna 

(Hallelujah Hosanna)


Hosanna ni mambo 

(God with me)


Alleluia Hosanna 

(Hallelujah Hosanna)


Hosanna ni mambo

 (God with me)


Alleluia Hosanna 

(Hallelujah Hosanna)


Hosanna ma hombi 

(God of prayer)


Alleluia Hosanna 

(Hallelujah Hosanna)


Hosanna ma hombi

 (God of prayer)


Alleluia Hosanna 

(Hallelujah Hosanna)


Lele lelele


Alleluia Hosanna 

(Hallelujah Hosanna)Navandaki na ngai eh

(I was seated)


Ange Abimeli ngai oyo 

(When the angels appeared to me)


Alobi na ngai 

(He said to me)


Nzambe azali nayo 

(That God is with you)Navandaki na ngai eh

(I was seated)


Ange Abimeli ngai oyo 

(When the angels appeared to me)


Alobi na ngai 

(He said to me)


Nzambe azali nayo 

(That God is with you)Pasola lola eh 

(Tears from heaven)


Alleluia Hosanna (Hallelujah Hosanna)


Pasola lola eh (Tears from heaven)


Alleluia Hosanna (Hallelujah Hosanna)Nkolo, loba lisusu (Lord, speak again)


Alleluia Hosanna (Hallelujah Hosanna)


Loba lisusu (Lord, speak again)


Alleluia Hosanna (Hallelujah Hosanna)Mogagi Moganbue eh


Alleluia Hosanna (Hallelujah Hosanna)


Mogagi Moganbue eh


Alleluia Hosanna (Hallelujah Hosanna)Nzambe Yaba Anjelu (God of Angels)


Alleluia Hosanna (Hallelujah Hosanna)


Nzambe Yaba Anjelu (God of Angels)


Alleluia Hosanna 

(Hallelujah Hosanna)Nkolo Sopa mafuta 

(Let your Annointing fall on me)


Alleluia Hosanna 

(Hallelujah Hosanna)Nkolo Pasola lola eh 

(Open the heaven)


Alleluia Hosanna

 (Hallelujah Hosanna)


Longola soni, Pasola lola Lobali susu 

(Remove my shame,Open the Heavens, Speak again)Nkolo Pasola lola eh (Open the heaven)


Alleluia Hosanna 

(Hallelujah Hosanna)Navandaki na ngai eh

(I was seated)


Ange Abimeli ngai oyo 

(When the angels appeared to me)


Alobi na ngai 

(He said to me)


Nzambe azali nayo 

(That God is with you)Nzambe ya mahombi 

(God that answers prayers)


Alleluia Hosanna

 (Hallelujah Hosanna)


Nzambe ya mahombi 

(God that answers prayers)


Alleluia Hosanna 

(Hallelujah Hosanna)

0/Post a Comment/Comments